Strona zgłoszeniowa uczestnictwa

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Za pomocą tego formularza możesz zgłosić swoje uczestnictwo w akcji Mundur na rowerze 2018 - Mundurowi Mundurowym

Wskazane wyżej dane konieczne są do ustalenia dokładnej liczby uczestników oraz uzyskania kontaktu, z każdym z nich. Przetwarzane będą jedynie do celów organizacyjnych MNR2018 i nie będą udostępniane innym podmiotom oraz osobom prywatnym.

W celu uzyskania jakich kolwiek informacji prosimy o kontakt przez stronę Mundur na rowerze na Facebooku bądź przez adres e-mail mundurnarowerze@gmail.com w temacie wiadomości proszę wskazać czego dotyczy wiadomość.