Strona zgłoszeniowa uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do dn. 6 maja 2018 godz. 20:00.

Od 16 lutego 2018r. nie przyjmujemy zgłoszeń kolejnych miast. Uczestnicy zgłaszający się po dniu 16 lutego mogą wziąć udział z miast, które zostały rozpisane w terminarzu akcji w zakładce Terminarz MNR2018. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym info.mundurnarowerze@gmail.com

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Za pomocą tego formularza możesz zgłosić swoje uczestnictwo w akcji Mundur na rowerze 2018 - Mundurowi Mundurowym

Wskazane wyżej dane konieczne są do ustalenia dokładnej liczby uczestników oraz uzyskania kontaktu, z każdym z nich. Przetwarzane będą jedynie do celów organizacyjnych MNR2018 i nie będą udostępniane innym podmiotom oraz osobom prywatnym.

W celu uzyskania jakich kolwiek informacji prosimy o kontakt przez stronę Mundur na rowerze na Facebooku bądź przez adres e-mail mundurnarowerze@gmail.com w temacie wiadomości proszę wskazać czego dotyczy wiadomość.