Stan konta na dzień 25 października 2017r. Zbieramy środki na leczenie Marcina.

Dokonaj wpłaty na konto:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
–Oddział w Przemyślu
ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl
90 8642 1155 2015 1506 0396 0003
Tytuł wpłaty: „Mundur na rowerze”– darowizna dla Marcina

Jerry Autor

Napisz komentarz