Regulamin uczestnictwa

Regulamin rowerowego rajdu sztafetowego po Polsce – „Mundur na rowerze 2018”


Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją poniższych punktów:

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad i przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, a przede wszystkim do niestwarzania i nie prowokowania sytuacji powodujących bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

2. Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się w kasku rowerowym założonym na głowę

3. Rower każdego uczestnika musi być sprawny i wyposażony we wszystkie elementy ujęte w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym dopuszczające do poruszania się po drogach publicznych i ścieżkach rowerowych.

4.Uczestnik zobowiązany jest poruszać się przede wszystkim po ścieżkach i drogach przeznaczonych dla rowerów, w innych przypadkach po jezdni z zachowaniem szczególnej ostrożności.

5. Uczestnik zapewnia, że rower, którym się porusza jest sprawny.

6. W sytuacjach ograniczonej widoczności spowodowanej porą dnia lub warunkami atmosferycznymi oraz poza terenem zabudowanym w sprzyjających warunkach atmosferycznych uczestnik zobowiązany jest poruszać się w kamizelce odblaskowej.

7. W przypadku braku możliwości przekazania „pałeczki” kolejnej zmianie oraz w przypadku udziału w wypadku komunikacyjnym lub innym, uczestnik informuje inicjatora akcji – Jarosław Hapak ( Jerry Yarecky) tel. 531555801 lub innego koordynatora akcji.

Zabrania się:

1. Udziału w akcji i poruszania się rowerem po drogach publicznych i ścieżkach rowerowych osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych środków ograniczających percepcję oraz poruszanie się.

Każdy uczestnik indywidualnie ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku komunikacyjnego oraz inne szkody na rzecz uczestników akcji bądź innych osób.
Uczestnik bierze udział w akcji na własną odpowiedzialność.