Regulamin uczestnictwa (wersja poprawiona z RODO. aktualizacja 30.05.2018)

Regulamin rowerowego rajdu sztafetowego po Polsce – „Mundur na rowerze 2018”


Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją poniższych punktów:

 

CEL IMPREZY:

– zachęcenie innych do pomocy w zbiórce funduszy na leczenie i rehabilitację Arkadiusza Dąbrowskiego i Marcina Miniaka z Łodzi,

– promowanie aktywności sportowej w środowisku służb mundurowych,

– udział w sztafecie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wszystkich służb i formacji mundurowych w Polsce,

– integracja środowiska mundurowego.

 

ORGANIZATOR:

Grupa „Mundur na rowerze”, reprezentowana przez Jarosław Hapaka tel. 531555801

Fundacja Mała Straż, ul. Plonowa 18, 91-156 Łódź, KRS: 580846, NIP: 947-198-58-62, Regon: 362810738

 

TERMIN I MIEJSCE:

START:  22 maj 2018r. Białystok

META: 30 czerwiec 2018r. Łódź

Przejazd: zgodnie z załączonym harmonogramem.

Przetwarzanie i gromadzenie danych przez mundurnarowerze.pl 

I. Administratorem danych osobowych uczestników jest nieformalna grupa Mundur na rowerze reprezentowana przez Jarosława Hapaka, administratora strony www.mundurnarowerze.pl

II. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Nieformalną Grupę Mundur na rowerze oraz mundurnarowerze.pl w celu realizacji wysyłki newsletterów oraz prawnie uzasadnionych interesów grupy (w tym marketingowych np. publikacji artykułów prasowych, internetowych, audycji radiowych, filmach wideo itp.). Ponadto gromadzenie i przetwarzanie danych uzasadnione jest sprawnym przeprowadzeniem akcji Mundur na rowerze 2018 – Mundurowi Mundurowym w tym także zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji.

III. Dane uczestników przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku niezbędności danych do czasu zakończenia akcji Mundur na rowerze 2018 – Mundurowi Mundurowym.

IV. Uczestnik prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia.

V. W każdym momencie uczestnik może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także zażądać, by  wszystkie dane zostały usunięte. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać kontaktując się z administratorem danych poprzez wiadomość mailową na adres mundurnarowerze@gmail.com

VI. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Powyższy zapis dotyczący RODO wprowadzono 30.05.2018r. 

UCZESTNICTWO I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Osoby uczestniczące w sztafecie są pełnoletnie.
 2. Każdy z uczestników ma obowiązek:
 • Podczas przejazdu poruszać się w kasku ochronnym twardym założonym na głowę,
 • Posiadania sprawnego roweru ze szczególnym uwzględnieniem działania hamulców, oświetleniem adekwatnym do pory dnia i warunków atmosferycznych,
 • ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM, PRZEBIEGIEM TRASY I TRUDNOŚCIĄ TRASY.
 1. Sztafeta odbywa się przy ruchu otwartym.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad i przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, a przede wszystkim do nie stwarzania i nie prowokowania sytuacji powodujących bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych podczas trwania sztafety, jak również za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie rowerów i rzeczy.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na sztafetę i powrotu z nich.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zniszczone podczas trwania sztafety.
 7. Sztafeta odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 8. Uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy przejazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 9. Uczestnicy akcji poprzez udział w akcji wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunków w formie zdjęć fotograficznych oraz nagrań z zapisem obrazu i dźwięku, a także publikację i wykorzystanie tychże w ramach prowadzenia projektu Mundur na rowerze. – zapis wprowadzono 30.05.2018r. 

UWAGA! W przypadku braku możliwości przekazania „pałeczki” kolejnej zmianie oraz w przypadku udziału w wypadku komunikacyjnym lub innym, uczestnik informuje inicjatora akcji lub innego koordynatora akcji. (lista osób z nr tel. udostępniona będzie uczestnikom  przed rozpoczęciem sztafety).

 

ZAPISY I ZGŁOSZENIA:

Zapisy odbywają się poprzez adres meilowy:

sztafeta.mundurnarowerze@gmail.com

 

KONTAKT:

info.mundurnarowerze@gmail.com