Mundur na Rowerze

Mundurowi Mundurowym

REKLAMA

REKLAMA

Informacja

Przypominamy o regulaminie uczestnictwa w akcji MNR2018

Regulamin rowerowego rajdu sztafetowego po Polsce – „Mundur na rowerze 2018”


Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją poniższych punktów:

 

CEL IMPREZY:

– zachęcenie innych do pomocy w zbiórce funduszy na leczenie i rehabilitację Arkadiusza Dąbrowskiego i Marcina Miniaka z Łodzi,

– promowanie aktywności sportowej w środowisku służb mundurowych,

– udział w sztafecie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wszystkich służb i formacji mundurowych w Polsce,

– integracja środowiska mundurowego.

 

ORGANIZATOR:

Grupa „Mundur na rowerze”

Fundacja Mała Straż, ul. Plonowa 18, 91-156 Łódź, KRS: 580846, NIP: 947-198-58-62, Regon: 362810738

 

TERMIN I MIEJSCE:

START:  22 maj 2018r. Białystok

META: 30 czerwiec 2018r. Łódź

Przejazd: zgodnie z załączonym harmonogramem.

 

UCZESTNICTWO I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Osoby uczestniczące w sztafecie są pełnoletnie.
 2. Każdy z uczestników ma obowiązek:
 • Podczas przejazdu poruszać się w kasku ochronnym twardym założonym na głowę,
 • Posiadania sprawnego roweru ze szczególnym uwzględnieniem działania hamulców, oświetleniem adekwatnym do pory dnia i warunków atmosferycznych,
 • ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM, PRZEBIEGIEM TRASY I TRUDNOŚCIĄ TRASY.
 1. Sztafeta odbywa się przy ruchu otwartym.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad i przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, a przede wszystkim do nie stwarzania i nie prowokowania sytuacji powodujących bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych podczas trwania sztafety, jak również za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie rowerów i rzeczy.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na sztafetę i powrotu z nich.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zniszczone podczas trwania sztafety.
 7. Sztafeta odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 8. Uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy przejazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

UWAGA! W przypadku braku możliwości przekazania „pałeczki” kolejnej zmianie oraz w przypadku udziału w wypadku komunikacyjnym lub innym, uczestnik informuje inicjatora akcji lub innego koordynatora akcji. (lista osób z nr tel. udostępniona będzie uczestnikom  przed rozpoczęciem sztafety).

 

ZAPISY I ZGŁOSZENIA:

Zapisy odbywają się poprzez adres mailowy:

sztafeta.mundurnarowerze@gmail.com

 

KONTAKT:

info.mundurnarowerze@gmail.com

 

Napisz komentarz

%d bloggers like this: