Pamięci Daniela Skręty

Styczeń 23, 2019 Wyłącz przez Majkel

“Sit tibi terra levis”

Marcjalis
poeta łaciński

Z przełamującym serce bólem i przykrością zawiadamiamy, że w dniu 23 stycznia 2019 roku w ciszy odszedł nasz kolega i beneficjent akcji Mundur na rowerze 2019 Daniel Skręta.

Prosimy o modlitwę za duszę i rodzinę Daniela.

Rodzinie i bliskim Daniela składamy wyrazy współczucia

Zarząd Fundacji Mundurowych

oraz koordynatorzy akcji Mundur na rowerze

Szczegóły dotyczące akcji podamy w najbliższych dniach.