O Grupie

Kilka informacji o grupie

„Mundur na rowerze”

Powstanie grupy zapoczątkowała ekipa administratorów strony PMF zrzeszającej głównie policjantów ale nie tylko. PMF to przede wszystkim uosobienie solidarności mundurowej, baza wiedzy, wsparcia i centrum taktyki działań. Aby solidaryzować się ze środowiskiem Mundurowych bardzo często udostępnia zdjęcie przesyłane przez czytelników i odpowiada na ich pytania, niejednokrotnie pomagając w szybkiej reakcji na przestępstwa i wykroczenia. Tym sposobem udało się określić, że wielu czytelników PMF to rowerzyści w mundurach. Razem z jednym z prawdziwych tytanów rowerowego środowiska Krzysztofem postanowiliśmy założyć nieformalną grupę rowerową o wdzięcznej nazwie „Mundur na rowerze”. Zaprosiliśmy do grupy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz Żołnierzy Wojska Polskiego, z których wyodrębniliśmy Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, która pełni funkcję Policji w Wojsku.
W ciągu kilku godzin od powstania grupy udało nam się zebrać ponad 100 członków z wielu formacji. Wspólnie ustaliliśmy, że naszym głównym symbolem będą cztery ogniwa łańcucha w kolorach niebieskim, szarym, czerwonym i zielonym symbolizujące nasze formacje.
 
W ramach rozwijania naszej społeczności udostępniliśmy informację na kilku branżowych grupach i tym sposobem udało w ciągu czterech dni uzbierać ponad 500 członków, do których dołączyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, kilku strażaków OSP ( prawdziwych zapaleńców) oraz ratowników medycznych. Z założenia członkami grupy mieli być jedynie mundurowi tzw resortowi jednak postanowiliśmy rozszerzyć nasze grono o prawdziwych sportowców spoza resortów.

Na dzień 22 września 2017 roku grupa zrzesza 723 członków.